info@panadisplay.com
Šta je LCD?

Šta je LCD?

Jul 12, 2017

LCD ekran (tekući kristali) je tehnologija koja se koristi za prikazivanje u notebook računaru i drugim manjim računarima. Kao i svetleće diode (LED) i gasne plazma tehnologije, LCD-ovi omogućavaju da ekrani budu mnogo tanji od tehnologije katodne cevi (CRT). LCD-ovi troše mnogo manje energije nego LED i gasni displej, jer rade na principu blokiranja svetlosti, a ne emituju ga.

LCD je izrađen sa pasivnom matricom ili mrežom za prikazivanje aktivne matrice. LCD ekran aktivne matrice poznat je i kao tanki filmski tranzistor (TFT) displej. LCD pasivna matrica ima mrežu provodnika sa pikselima koji se nalaze na svakoj raskrsnici mreže. Struja se šalje preko dva provodnika na mreži kako bi se kontrolisalo svetlo za bilo koji piksel. Aktivna matrica ima tranzistor koji se nalazi na svakoj raskrsnici piksela, što zahtijeva manju struju da kontroliše svjetlinu piksela. Iz tog razloga, struja na ekranu aktivne matrice može se uključivati i isključivati češće, poboljšavajući vreme osvežavanja ekrana (na primer, vaš miš će se pomerati glatko preko ekrana).

Neki pasivni matrični LCD-ovi imaju dvostruko skeniranje, što znači da skeniraju mrežu dva puta sa strujom u isto vrijeme kada je potrebno za jedno skeniranje u originalnoj tehnologiji. Međutim, aktivna matrica je i dalje superiorna tehnologija.