info@panadisplay.com
Multi-core procesor Digitalna obrada signala

Multi-core procesor Digitalna obrada signala

Mar 14, 2019

U obradi digitalnog signala primjenjuje se isti trend: Texas Instruments ima tri jezgre TMS320C6488 i četiri jezgre TMS320C5441, Freescale četiri jezgre MSC8144 i šest jezgara MSC8156 (i obje su izjavile da rade na nasljednicima s osam jezgara). Novije stavke uključuju porodicu Storm-1 iz Stream Processors, Inc sa 40 i 80 ALU-ova opšte namene po čipu, sve programabilne u C kao SIMD motor i Picochip sa tri stotine procesora na jednom die, fokusiranom na komunikacijske aplikacije.