info@panadisplay.com
Multi-core procesor Prednosti

Multi-core procesor Prednosti

Mar 14, 2019

Blizina višestrukih CPU jezgara na istoj matrici omogućava da krug koherentnosti keša radi na mnogo većoj taktnoj frekvenciji nego što je moguće ako signali moraju da putuju izvan čipa. Kombiniranje ekvivalentnih CPU-a na jednoj jedinici značajno poboljšava performanse operacija keširanja (alternativa: Bus snooping). Jednostavno rečeno, to znači da signali između različitih CPU-a prelaze na kraće udaljenosti i stoga se ti signali smanjuju manje. Ovi signali višeg kvaliteta omogućavaju slanje više podataka u određenom vremenskom periodu, jer pojedinačni signali mogu biti kraći i ne moraju se ponavljati onoliko često.


Pod pretpostavkom da se matrica može fizički uklopiti u paket, multi-core CPU dizajni zahtijevaju mnogo manje prostora na tiskanoj ploči (PCB) nego multi-chip SMP dizajn. Takođe, dual-core procesor koristi nešto manje energije od dva spojena jednojezgrena procesora, prvenstveno zbog smanjene snage potrebne za pogon signala izvan čipa. Štaviše, jezgra dijele neke sklopove, poput L2 keša i sučelja na prednjoj strani sabirnice (FSB). Što se tiče konkurentskih tehnologija za dostupnu silicijumsku površinu, multi-core dizajn može koristiti dokazane CPU jezgrene biblioteke i proizvoditi proizvod sa manjim rizikom od projektne greške od osmišljavanja novog šireg dizajna. Takođe, dodavanje više keša pati od padajućeg prinosa.


Čipovi sa više jezgara takođe omogućavaju bolje performanse pri nižoj energiji. Ovo može biti veliki faktor u mobilnim uređajima koji rade na baterijama. Pošto je svako jezgro višejezgrenog procesora generalno energetski efikasnije, čip postaje efikasniji od jednog velikog monolitnog jezgra. To omogućava veće performanse uz manje energije. Izazov u tome je, međutim, dodatni dodatak u pisanju paralelnog koda.