info@panadisplay.com
Microcontroller Najmanji kompjuter na svetu

Microcontroller Najmanji kompjuter na svetu

Mar 08, 2019

21. juna 2018. godine, najmanji kompjuter na svetu objavljen je na Univerzitetu Mičigen. Uređaj je "0.04mm3 16nW bežični i akumulatorski senzorski sistem s integriranim Cortex-M0 + procesorom i optičkom komunikacijom za mjerenje temperature u stanici." Meri samo 0,3 mm na stranu - u odnosu na zrno pirinča. [...] Pored RAM-a i fotonaponskih uređaja, novi računarski uređaji imaju procesore i bežične predajnike i prijemnike. radio antene, primaju i prenose podatke sa vidljivom svetlošću. Bazna stanica daje svetlost za napajanje i programiranje i prima podatke. " Uređaj je 1/10 veličine IBM-ovog ranije rekordnog kompjutera veličine rekordnih meseci od marta 2018. godine, koji je "manji od zrna soli", ima milion tranzistora, košta manje od 0,10 dolara za proizvodnju, i, u kombinaciji sa blockchain tehnologijom, namenjen je logistici i aplikacijama „kriptoidra“ - „digitalnih otisaka prstiju“