Dom > Izložba > Sadržaj

Microcontroller Najmanji kompjuter na svetu

Mar 08, 2019

21. juna 2018. godine, najmanji kompjuter na svetu objavljen je na Univerzitetu Mičigen. Uređaj je "0.04mm3 16nW bežični i akumulatorski senzorski sistem s integriranim Cortex-M0 + procesorom i optičkom komunikacijom za mjerenje temperature u stanici." Meri samo 0,3 mm na stranu - u odnosu na zrno pirinča. [...] Pored RAM-a i fotonaponskih uređaja, novi računarski uređaji imaju procesore i bežične predajnike i prijemnike. radio antene, primaju i prenose podatke sa vidljivom svetlošću. Bazna stanica daje svetlost za napajanje i programiranje i prima podatke. " Uređaj je 1/10 veličine IBM-ovog ranije rekordnog kompjutera veličine rekordnih meseci od marta 2018. godine, koji je "manji od zrna soli", ima milion tranzistora, košta manje od 0,10 dolara za proizvodnju, i, u kombinaciji sa blockchain tehnologijom, namenjen je logistici i aplikacijama „kriptoidra“ - „digitalnih otisaka prstiju“