info@panadisplay.com
Istorija mikrobotika

Istorija mikrobotika

Mar 11, 2019

Mikroboti su rođeni zahvaljujući izgledu mikrokontrolera u poslednjoj deceniji 20. veka i pojavi minijaturnih mehaničkih sistema na silikonu (MEMS), iako mnogi mikroboti ne koriste silicijum za mehaničke komponente osim senzora. Najranije istraživanje i konceptualni dizajn takvih malih robota je provedeno početkom 1970-ih u (tada) klasificiranom istraživanju američkih obavještajnih agencija. U to vreme predviđene prijave su uključivale pomoć za ratno spasavanje i misije elektronskog presretanja. Tehnologije podrške za miniaturizaciju nisu bile u potpunosti razvijene u to vrijeme, tako da napredak u razvoju prototipa nije odmah proizašao iz ovog ranog seta kalkulacija i konceptualnog dizajna. Od 2008, najmanji mikroroboti koriste Scratch Drive Actuator.


Razvoj bežičnih veza, posebno Wi-Fi (tj. U kućnim mrežama) uveliko je povećao kapacitet komunikacije mikrobotova, a samim tim i njihovu sposobnost koordinacije sa drugim mikrobotima za obavljanje složenijih zadataka. Štaviše, nedavna istraživanja su se fokusirala na mikrobot komunikaciju, uključujući i robot 1.024 robota na Univerzitetu Harvard koji se sastavlja u različite oblike, i proizvodi mikrobote u SRI International za DARPA program "MicroFactory za makro proizvode" koji može izgraditi laganu, visoku - strukture čvrstoće.