info@panadisplay.com
Microbotics

Microbotics

Mar 11, 2019

Mikrobotika (ili mikrorobotika) je polje minijaturne robotike, posebno mobilnih robota sa karakterističnim dimenzijama manjim od 1 mm. Termin se može koristiti i za robote koji su sposobni za obradu komponenti veličine mikrometra.