info@panadisplay.com
Mikroarhitektonski koncepti Izbor instrukcija

Mikroarhitektonski koncepti Izbor instrukcija

Mar 09, 2019

Garniture instrukcija su se tokom godina pomerale, od prvobitno veoma jednostavnih do ponekad veoma složenih (u različitim aspektima). Posljednjih godina arhitekture opterećenja, VLIW i EPIC tipovi su u modi. Arhitekture koje se bave paralelizmom podataka uključuju SIMD i Vectors. Neke oznake koje se koriste za označavanje klasa CPU arhitekture nisu posebno opisne, posebno zato što CISC oznaka; mnogi rani projekti retroaktivno označeni kao "CISC" su zapravo znatno jednostavniji od modernih RISC procesora (u nekoliko aspekata).


Međutim, izbor arhitekture skupova instrukcija može u velikoj mjeri utjecati na složenost implementacije uređaja visokih performansi. Istaknuta strategija, koja se koristila za razvoj prvih RISC procesora, bila je pojednostavljenje instrukcija do minimuma pojedinačne semantičke složenosti u kombinaciji sa visokom regularnošću i jednostavnošću kodiranja. Takva jedinstvena uputstva su lako preuzeta, dešifrovana i izvršavana u pipeliniranom modu i jednostavna strategija za smanjenje broja logičkih nivoa kako bi se dostigle visoke radne frekvencije; memorijska memorija instrukcija je kompenzirala veću radnu frekvenciju i inherentno nisku gustoću kodiranja, dok su veliki skupovi registara korišteni za faktoriranje što većeg broja (sporog) pristupa memoriji.