info@panadisplay.com
Mehanizmi

Mehanizmi

Jun 20, 2018

• Kada se Ni film nanosi na Si i žari,

inter-reakcione folije su: Ni2Si
NiSiNiSi2.
Formiranje silikata nastavlja se uzastopno,
ne istovremeno, što znači da
metal / silicij dovodi do sukcesivnog
formiranje silicida, gledajući iz
bogat metalom da bi završio do silicija bogatog silicijem.

image.png

image.png

image.png

image.png