info@panadisplay.com
Popis 3D grafičkih biblioteka 3D API nižeg nivoa

Popis 3D grafičkih biblioteka 3D API nižeg nivoa

Mar 14, 2019

Ovi API-ji za 3D kompjutersku grafiku su posebno popularni:


 • Direct3D (podskup DirectX-a)

 • Glide

 • Mantle razvijen od strane AMD-a.

 • Metal razvio Apple.

 • MonoGame

 • OpenGL i OpenGL Shading Language

 • OpenGL ES 3D API za ugrađene uređaje

 • QuickDraw 3D razvijen od strane Apple Computer od 1995. godine, napušten 1998. godine

 • RenderMan

 • RenderWare

 • Vulkan

 • LibGCM

Web-bazirani API

 • WebGL je JavaScript interfejs za OpenGL-ES-2.x API, koji promoviše Khronos. Ovo nedavno dobija na značaju, jer to omogućava aplikacijama da koriste izvornu grafiku.