info@panadisplay.com
Popis 3D grafičkih biblioteka 3D API visokog nivoa

Popis 3D grafičkih biblioteka 3D API visokog nivoa

Mar 14, 2019

Tu su i viši nivo 3D scena-graf API-ja koji pružaju dodatnu funkcionalnost na vrhu API-ja donjeg nivoa renderovanja. Takve biblioteke koje se aktivno razvijaju uključuju:


 • ClanLib

 • Crystal Space

 • HOOPS 3D grafički sistem

 • Horde3D

 • Irrlicht Engine

 • Java 3D

 • Java FX

 • JMonkey Engine

 • JT Otvoren od Siemens PLM softvera

 • API za mobilnu 3D grafiku (M3G; JSR-184)

 • OGRE

 • OpenGL Performer

 • OpenSceneGraph

 • OpenSG

 • QSDK

 • VTK

JavaScript motori

Interesovanje za web pretraživače bazirano je na visokom nivou API-ja za 3D grafičke motore. Neki su:


 • A-Frame

 • Blend4Web

 • CopperLicht

 • O3D

 • StormEngineC

 • Three.js

 • Verge3D

 • X3DOM

 • Flash-bazirani motori

 • Stage3D u 3D biblioteci u Flash verziji 11 i novijima

 • Papervision3D i vilice Away3D za Flash