info@panadisplay.com
Linux na ugrađenim sistemima Istorija

Linux na ugrađenim sistemima Istorija

Mar 14, 2019

Linux kernel je prebačen na različite CPU-ove koji se ne koriste samo kao procesor desktop ili serverskog računara, već i ARC, ARM, AVR32, ETRAX CRIS, FR-V, H8300, IP7000, m68k, MIPS, mn10300, PowerPC, SuperH i Xtensa procesori. Linux se takođe koristi kao alternativa korišćenju vlasničkog operativnog sistema i pripadajuće alatke.


Podmreža ugrađenog Linux kernela je Linux distribucija koja se uklapa na disketu za zastarjeli ili slabi hardver.