info@panadisplay.com
LED pozadinsko osvetljenje

LED pozadinsko osvetljenje

Nov 13, 2017

LED pozadinsko osvetljenje LED pozadinsko osvetljenje. Svetlosna dioda je izrađena od nekoliko tanki slojeva dopiranog poluprovodničkog materijala sa jednim slojem viška elektrona, a drugi sloj elektrona nema elektrone da stvori rupe sa pozitivnim opterećenjem. Struja prolazi kroz rad, elektroni i rupice se međusobno kombinuju. Energija se oslobađa kao svetlo zračenje. Svetleće diode sa različitim karakteristikama koje emituju svetlost mogu se dobiti korišćenjem različitih poluprovodničkih materijala.


1.jpg


Tehnologija LED osvetljenja ima značajne prednosti u boji, tako da je mnogo toga na proizvodnji ekrana. Trenutno zastarjela tehnologija CCFL (Cold Cathode Backlight) zahvaljujući sopstvenom ograničenju spektra, opseg boja u boji je podložan većim ograničenjima, najbolje performanse su samo oko 70% NTSC boja gamuta, efekt veće gamut će morati platiti skuplje troškove. Međutim, korišćenje LED-a kao pozadinskog osvetljenja je potpuno drugačije, jer LED (dioda koja emituje svetlost) pokriva širu spektar svetlosti, jedinstvenu površinu svetlosti, opseg normalnog opsega boja može lako doseći 100% do 130%, za razliku od tradicionalne CCFL pozadinsko osvetljenje Isti gubitak boje od 30%. Zbog toga je boja LED pozadinskog osvetljenja puni, detalji detalja su jasniji, prijenos boja je prirodniji.