Dom > Izložba > Sadržaj

Intel GMA Protected Audio Video Path

Mar 14, 2019


Protected Audio Video Path (PAVP) ograničava putanju podataka unutar računara tokom reprodukcije video zapisa (npr. Blu-ray diskovi). Podržan je novijim čipsetima (npr. Intel G45) i operativnim sistemima (od Windows Vista).


PAVP se može konfigurirati u BIOS-u. Podržani su različiti načini:


Disabled.

PAVP Lite: Rezervne memorijske memorije za enkripciju komprimiranih video podataka.

Paranoid PAVP: Rezervna memorija tokom dizanja koju operativni sistem ne vidi. Ovo onemogućava Windows Aero u operativnom sistemu Windows Vista.

Podrazumevana postavka u većini BIOS-a je PAVP Lite.


Unutar Intel HD Graphics-a, nasljednika Intel GMA, slična tehnologija nazvana Intel Insider postoji.