Dom > Izložba > Sadržaj

Intel GMA

Mar 14, 2019

Intel Graphics Media Accelerator, ili GMA, je serija integrisanih grafičkih procesora koje je Intel uveo 2004. godine, zamjenjujući raniju Intel Extreme Graphics seriju i naslijedivši Intel HD i Iris Graphics serije.


Ova serija cilja na tržište jeftinih grafičkih rješenja. Proizvodi iz ove serije su integrisani u matičnu ploču, imaju ograničenu snagu grafičke obrade i koriste glavnu memoriju računara za skladištenje umesto namenske video memorije. Oni se obično nalaze na netbook računarima, jeftinim laptopovima i desktop računarima, kao i na poslovnim računarima koji ne trebaju visoke nivoe grafičkih mogućnosti. Početkom 2007, oko 90% svih prodanih PC matičnih ploča imalo je integrisani GPU.