info@panadisplay.com
Hypervisor

Hypervisor

Mar 11, 2019

Hipervizor ili monitor virtualne mašine (VMM) je kompjuterski softver, firmver ili hardver koji stvara i pokreće virtuelne mašine. Računar na kojem hipervizor pokreće jednu ili više virtuelnih mašina naziva se host mašina, a svaka virtualna mašina se naziva gostujuća mašina. Hipervizor predstavlja gostujuće operativne sisteme virtualnom operativnom platformom i upravlja izvršavanjem gostujućih operativnih sistema. Višestruke instance raznih operativnih sistema mogu dijeliti virtualizirane hardverske resurse: na primjer, Linux, Windows i MacOS instance mogu se izvoditi na jednom fizičkom x86 stroju. Ovo je u suprotnosti sa virtuelizacijom na nivou operativnog sistema, gde sve instance (obično se nazivaju kontejneri) moraju da dele jedan kernel, iako se gostujući operativni sistemi mogu razlikovati u korisničkom prostoru, kao što su različite Linux distribucije sa istim kernelom.


Termin hipervizor je varijanta supervizora, tradicionalni termin za kernel operativnog sistema: hipervizor je supervizor supervizora, sa hiper-korišćenim kao jača varijanta super -. [A] Termin datira od oko 1970. godine. ; u ranijem CP / CMS (1967) sistemu umjesto toga korišten je pojam Kontrolni program.