info@panadisplay.com
Jedinica za obradu grafike

Jedinica za obradu grafike

Mar 12, 2019

Jedinica za grafičku obradu (GPU) je specijalizovani elektronski krug dizajniran da brzo manipuliše i menja memoriju kako bi ubrzao stvaranje slika u baferu namenjenom za izlaz na uređaj za prikaz. GPU-ovi se koriste u ugrađenim sistemima, mobilnim telefonima, osobnim računalima, radnim stanicama i igraćim konzolama. Moderni GPU-ovi su veoma efikasni u manipulaciji kompjuterskom grafikom i obradom slike. Njihova visoko paralelna struktura čini ih efikasnijim od centralnih procesora opće namjene za algoritme koji paralelno obrađuju velike blokove podataka. Na osobnom računalu, grafički procesor može biti prisutan na grafičkoj kartici ili ugrađen na matičnu ploču. U određenim procesorima, oni su ugrađeni u CPU die.


Termin GPU je korišten barem od 1980-ih. Nvidia ga je popularizirala 1999. godine, a GeForce 256 je prodala kao "prvi svjetski GPU". Predstavljen je kao "procesor sa jednim čipom sa integrisanom transformacijom, osvetljenjem, podešavanjem trougla / isecanja i prikazivanjem motora". Rival ATI Technologies je skovao termin "vizuelna procesorska jedinica" ili VPU sa izdavanjem Radeon 9700 2002. godine.