info@panadisplay.com
Firmware treperi

Firmware treperi

Mar 11, 2019

Treperenje podrazumeva prepisivanje postojećeg firmvera ili podataka, koji se nalaze u EEPROM ili modulima fleš memorije prisutnim u elektronskom uređaju, sa novim podacima. Ovo se može uraditi za nadogradnju uređaja ili za promenu provajdera usluge povezane sa funkcijom uređaja, kao što je promena sa jednog mobilnog operatera na drugog ili instaliranje novog operativnog sistema. Ako se firmver može nadograditi, to se često vrši preko programa od strane provajdera, i često će dozvoliti da se stari firmver sačuva pre nadogradnje, tako da se može vratiti na ako je proces neuspešan, ili ako nova verzija radi lošije.