info@panadisplay.com
Periferne jedinice ugrađenog sistema

Periferne jedinice ugrađenog sistema

Mar 08, 2019

Ugrađeni sistemi razgovaraju sa vanjskim svijetom putem perifernih uređaja, kao što su:


Serijski komunikacijski interfejsi (SCI): RS-232, RS-422, RS-485, itd.

Interfejs sinhrone serijske komunikacije: I2C, SPI, SSC i ESSI (poboljšani sinhroni serijski interfejs)

Univerzalna serijska sabirnica (USB)

Multimedijalne kartice (SD kartice, Compact Flash, itd.)

Mreže: Ethernet, LonWorks, itd.

Fieldbuses: CAN-Bus, LIN-Bus, PROFIBUS, itd.

Tajmeri: PLL (i), Capture / Compare i jedinice za obradu vremena

Diskretni IO: aka Opći Ulaz / Izlaz (GPIO)

Analogno na digitalno / digitalno u analogno (ADC / DAC)

Otklanjanje grešaka: JTAG, ISP, BDM Port, BITP i DB9 portovi.