info@panadisplay.com
Karakteristike ugrađenih sistema

Karakteristike ugrađenih sistema

Mar 08, 2019

Ugrađeni sistemi su dizajnirani za obavljanje određenog zadatka, a ne kao kompjuter opće namjene za višestruke zadatke. Neki takođe imaju ograničenja u realnom vremenu koja moraju biti ispunjena, iz razloga kao što su sigurnost i upotrebljivost; drugi mogu imati niske ili nikakve zahtjeve u pogledu performansi, što omogućava da se sistemski hardver pojednostavi da bi se smanjili troškovi.


Ugrađeni sistemi nisu uvek samostalni uređaji. Mnogi ugrađeni sistemi se sastoje od manjih dijelova unutar većeg uređaja koji služe općenitijoj namjeni. Na primer, Gibsonova Robotska gitara ima ugrađen sistem za podešavanje žica, ali ukupna svrha Robotske gitare je, naravno, da svira muziku. Slično tome, ugrađeni sistem u automobilu obezbeđuje specifičnu funkciju kao podsistem samog automobila.e-con Systems eSOM270 & eSOM300 Computer on Modules

Programska uputstva napisana za ugrađene sisteme nazivaju se firmver, i pohranjuju se u memoriji samo za čitanje ili u čipovima flash memorije. Oni rade sa ograničenim računarskim hardverskim resursima: malo memorije, male ili nepostojeće tastature ili ekrana.