info@panadisplay.com
Ugrađeni softver Operativni sistemi

Ugrađeni softver Operativni sistemi

Mar 11, 2019

Za razliku od standardnih računara koji generalno koriste operativne sisteme kao što su OS X, Windows ili GNU / Linux, ugrađeni softver ne može da koristi operativni sistem, ili kada oni koriste, može se izabrati širok spektar operativnih sistema, obično u realnom vremenu operativni sistem. Ovo se pokreće od malih operacija koje se sastoje od pokretanja petlje i tajmera, do LynxOS, VxWorks, BeRTOS, ThreadX, do Windows CE ili Linux (sa zakrpanim kernelom). Ostali uključuju OpenWrt, PikeOS, eCos, Fusion RTOS, Nucleus RTOS, RTEMS, INTEGRITY, UC / OS, QNX, FreeBSD i OSE. Kôd se obično piše na C ili C ++, ali različiti programski jezici visokog nivoa, kao što su Python i JavaScript, sada se često koriste i za ciljne mikrokontrolere i ugrađene sisteme. Ada se koristi u nekim vojnim i avionskim projektima.