info@panadisplay.com
Ugrađeni softver Operativni sistemi

Ugrađeni softver Operativni sistemi

Mar 11, 2019

Ugrađeni softver je kompjuterski softver, napisan da kontroliše mašine ili uređaje koji se obično ne smatraju računarima, obično poznatim kao ugrađeni sistemi. Obično je specijalizovan za određeni hardver na kojem radi i ima ograničenja vremena i memorije. Ovaj pojam se ponekad koristi zamjenjivo sa firmware-om.


Precizna i stabilna karakteristika je da se sve funkcije ugrađenog softvera ne pokreću ili kontrolišu preko ljudskog interfejsa, već preko interfejsa mašine.


Proizvođači ugrađuju ugrađeni softver u elektroniku automobila, telefona, modema, robota, aparata, igračaka, sigurnosnih sistema, pejsmejkera, televizora i set-top kutija i digitalnih satova. Ovaj softver može biti vrlo jednostavan, kao što je kontrola osvjetljenja koja radi na 8-bitnom mikrokontroleru s nekoliko kilobajta memorije s odgovarajućim nivoom složenosti obrade određenom s okvirom vjerojatne približno ispravne računice (metodologija zasnovana na randomiziranim algoritmima), ili može postaju veoma sofisticirani u aplikacijama kao što su avioni, projektili i sistemi za kontrolu procesa.