info@panadisplay.com
Ugrađeni operativni sistem

Ugrađeni operativni sistem

Mar 11, 2019

Ugrađeni operativni sistem je operativni sistem za ugrađene računarske sisteme. Ovaj tip operativnog sistema je tipično dizajniran da bude resursno efikasan i pouzdan. Efikasnost resursa dolazi na račun gubitka neke funkcionalnosti ili granularnosti koju pružaju veći računarski operativni sistemi, uključujući funkcije koje ne smiju koristiti specijalizirane aplikacije koje pokreću. U zavisnosti od metode koja se koristi za višezadaćnost, ovaj tip operativnog sistema se često smatra operativnim sistemom u realnom vremenu ili RTOS-om.


Hardver koji pokreće ugrađeni operativni sistem može biti vrlo ograničen u resursima kao što je RAM i ROM, stoga ugrađeni dizajn ovih operativnih sistema može imati uski opseg prilagođen određenoj aplikaciji kako bi se postiglo željeno djelovanje pod tim ograničenjima. Da bi se bolje iskoristila procesorska snaga CPU-a, programeri mogu pisati kritične kodove direktno u skupštini. Ovaj efikasan jezik može potencijalno dovesti do povećanja brzine i determinizma na račun prenosivosti i održivosti. Često su ugrađeni operativni sistemi u potpunosti napisani na više prenosivih jezika, kao što je C, međutim.


Važna razlika između većine ugrađenih operativnih sistema i operativnih sistema je da je aplikacija, uključujući operativni sistem, obično statički povezana zajedno u jednu izvršnu sliku. Za razliku od desktop operativnog sistema, ugrađeni operativni sistem ne učitava i izvršava aplikacije. To znači da sistem može pokrenuti samo jednu aplikaciju.