info@panadisplay.com
Tipovi elektronske kontrolne jedinice

Tipovi elektronske kontrolne jedinice

Mar 11, 2019

Jedinica za kontrolu vrata (DCU)

Kontrolna jedinica motora (ECU) - ne smije se brkati s elektronskom kontrolnom jedinicom, generičkim nazivom za sve te uređaje

Jedinica za kontrolu električnog upravljanja (PSCU) - U principu, ovo će biti integrisano u EPS powerpack.

Sučelje čovjek-stroj (HMI)

Upravljački modul pogonskog sklopa (PCM): Ponekad se funkcije kontrolne jedinice motora i upravljačke jedinice za prijenos (TCU) kombiniraju u jednu jedinicu koja se naziva upravljački modul pogonskog sklopa.

Kontrolna jedinica sjedala

Jedinica za kontrolu brzine (SCU)

Telematska kontrolna jedinica (TCU)

Upravljačka jedinica mjenjača (TCU)

Upravljački modul kočnice (BCM; ABS ili ESC)

Sistem za upravljanje baterijom (BMS)