info@panadisplay.com
Elektronska kontrolna jedinica Tuning

Elektronska kontrolna jedinica Tuning

Mar 11, 2019


Neki ljudi možda žele da modifikuju svoj ECU kako bi mogli da mu dodaju više funkcionalnosti. Većina ovih ECU-a ovih dana je opremljena bravama za zaštitu koje sprečavaju korisnike da modificiraju ECU. Zaštitne brave su napravljene na način da, kada se zaobiđu, pokreće DMCA odgovornost. Ovo zapravo znači da modifikovanje ECU-a zaobilaženje zaštite nezakonito, osim ako je učinjeno pod izuzetkom [5] DMCA.