info@panadisplay.com
Elektronska kontrolna jedinica Testiranje i validacija

Elektronska kontrolna jedinica Testiranje i validacija

Mar 11, 2019

Kao dio razvojnog ciklusa, proizvođači provode detaljne FMEA i druge analize kvarova kako bi uhvatili modove kvara koji mogu dovesti do nesigurnih uvjeta ili uznemiravanja vozača. Opsežne aktivnosti testiranja i validacije provode se kao dio procesa odobravanja dijela proizvodnje kako bi se steklo povjerenje u hardver i softver. Ugrađena dijagnostika ili OBD pomažu u pružanju specifičnih podataka koji se odnose na koji sistem ili komponentu nije uspio ili koji je uzrokovao kvar u toku rada i pomogao u izvođenju popravaka.