info@panadisplay.com
Elektronska upravljačka jedinica Ključni elementi

Elektronska upravljačka jedinica Ključni elementi

Mar 11, 2019

Core

Mikrokontroler

Memorija

SRAM

EEPROM

Flash

Ulazi

Napon napajanja

Digitalni ulazi

Analogni ulazi

Izlazi

Relay drivers

H vozača mosta

Injector drivers

Logički izlazi

Komunikacijske veze

Housing