info@panadisplay.com
Elektronska kontrolna jedinica

Elektronska kontrolna jedinica

Mar 11, 2019

Elektronska kontrolna jedinica (ECU) je svaki ugrađeni sistem u automobilskoj elektronici koji kontroliše jedan ili više električnih sistema ili podsistema u vozilu.


Tipovi ECU-a uključuju upravljački modul motora (ECM), upravljački modul pogonskog sklopa (PCM), upravljački modul mjenjača (TCM), upravljački modul kočnice (BCM ili EBCM), centralni upravljački modul (CCM), centralni vremenski modul (CTM), elektronički modul Modul (GEM), upravljački modul karoserije (BCM), upravljački modul ovjesa (SCM), upravljačka jedinica ili upravljački modul. Uzeti zajedno, ovi sistemi se ponekad nazivaju kompjuterom automobila (tehnički ne postoji nijedan kompjuter već više njih). Ponekad jedan sklop sadrži nekoliko pojedinačnih upravljačkih modula (PCM je često i motor i transmisija).


Neka moderna motorna vozila imaju do 80 ECU-a. Ugrađeni softver u ECU-ima nastavlja da se povećava u broju linija, složenosti i sofisticiranosti. Upravljanje sve većom složenošću i brojem ECU-a u vozilu postalo je ključni izazov za proizvođače originalne opreme (OEM).