info@panadisplay.com
Digitalna obrada signala Uzorkovanje signala

Digitalna obrada signala Uzorkovanje signala

Mar 11, 2019

Za digitalno analiziranje i manipulaciju analognog signala, on mora biti digitaliziran analogno-digitalnim pretvaračem (ADC). [3] Uzorkovanje se obično izvodi u dvije faze, diskretizacija i kvantizacija. Diskretizacija znači da je signal podijeljen na jednake vremenske intervale, a svaki interval je predstavljen jednim mjerenjem amplitude. Kvantizacija znači da je svako mjerenje amplitude aproksimirano vrijednošću iz konačnog skupa. Zaokruživanje pravih brojeva na cele brojeve je primjer.


Nyquist-Shannon-ova teorema uzorkovanja navodi da se signal može tačno rekonstruisati iz njegovih uzoraka ako je frekvencija uzorkovanja veća od dvostruko veće frekvencije u signalu. U praksi, učestalost uzorkovanja je često značajno veća od dvostruke frekvencije Nyquista.


Teoretske DSP analize i derivacije se tipično izvode na modelima signala diskretnog vremena bez amplitudnih netočnosti (greška kvantizacije), "kreirane" apstraktnim procesom uzorkovanja. Numeričke metode zahtijevaju kvantizirani signal, poput onih koje proizvodi ADC. Obrađeni rezultat može biti frekvencijski spektar ili skup statistika. Međutim, često je to još jedan kvantizovani signal koji se konvertuje u analogni oblik pomoću digitalno-analognog konvertera (DAC).