info@panadisplay.com
Digitalna obrada signala Aplikacije

Digitalna obrada signala Aplikacije

Mar 11, 2019

Aplikacije DSP-a uključuju obradu audio signala, kompresiju zvuka, obradu digitalnih slika, kompresiju videa, obradu govora, prepoznavanje govora, digitalne komunikacije, digitalne sintisajzere, radare, sonare, obradu finansijskih signala, seizmologiju i biomedicinu. Specifični primjeri uključuju kodiranje i prijenos govora u digitalnim mobilnim telefonima, prostornu korekciju zvuka u hi-fi i zvučnim aplikacijama, vremensku prognozu, ekonomsko predviđanje, obradu seizmičkih podataka, analizu i kontrolu industrijskih procesa, medicinsko snimanje kao što su CAT skenira i MRI , MP3 kompresija, kompjuterska grafika, manipulacija slikama, audio skretnice i izjednačavanje i jedinice audio efekata.