info@panadisplay.com
Pregled Cyber-fizičkog sistema

Pregled Cyber-fizičkog sistema

Mar 11, 2019

Za razliku od tradicionalnih ugrađenih sistema, CPS je potpuno dizajniran kao mreža interakcijskih elemenata sa fizičkim ulazom i izlazom umjesto samostalnim uređajima. [8] Ideja je usko povezana sa konceptima robotike i senzorskih mreža sa inteligentnim mehanizmima koji su kompjuterske inteligencije vodeći putanju. Tekući napredak u nauci i inženjerstvu poboljšava vezu između računskih i fizičkih elemenata pomoću inteligentnih mehanizama, povećavajući prilagodljivost, autonomiju, efikasnost, funkcionalnost, pouzdanost, sigurnost i upotrebljivost sajber-fizičkih sistema. To će proširiti potencijal sajber-fizičkih sistema u nekoliko pravaca, uključujući: intervenciju (npr. Izbjegavanje sudara); preciznost (npr. robotska hirurgija i proizvodnja na nano-nivou); rad u opasnim ili nepristupačnim sredinama (npr. traganje i spašavanje, gašenje požara i istraživanje dubokog mora); koordinacija (npr. kontrola letenja, ratne borbe); efikasnost (npr. energetske zgrade sa nultom mrežom); i povećanje ljudskih sposobnosti (npr. u nadzoru i pružanju zdravstvene zaštite).