info@panadisplay.com
Coprocessor Motorola

Coprocessor Motorola

Mar 14, 2019

Porodica Motorola 68000 imala je koprocesore 68881/68882 koji su omogućavali slično ubrzanje brzine s pomičnim zarezom kao i za Intel procesore. Kompjuteri koji koriste porodicu 68000 ali nisu opremljeni hardverskim procesorom sa pokretnom tačkom mogu da uhvate i oponašaju instrukcije sa pomičnim zarezom u softveru, što je, iako sporije, omogućilo distribuciju jedne binarne verzije programa za oba slučaja. Koprocesor za upravljanje memorijom 68451 je dizajniran da radi sa 68020 procesorom.