info@panadisplay.com
Funkcionalnost koprocesora

Funkcionalnost koprocesora

Mar 14, 2019

Koprocesori se razlikuju po stepenu autonomije. Neki (kao što su FPU) oslanjaju se na direktnu kontrolu putem instrukcija koprocesora, ugrađene u tok instrukcija CPU-a. Drugi su samostalni procesori koji su sposobni da rade asinhrono; oni još uvijek nisu optimizirani za kodove opće namjene, ili su nesposobni za njega zbog ograničenog skupa instrukcija usmjerenih na ubrzavanje određenih zadataka. Uobičajeno je da se njima upravlja pomoću direktnog pristupa memoriji (DMA), dok host procesor gradi listu naredbi. Emocionalni motor PlayStation 2 sadržavao je neobičan DSP-sličan SIMD vektorski uređaj sposoban za oba načina rada.