info@panadisplay.com
Izgradnja ekrana osetljivog na dodir

Izgradnja ekrana osetljivog na dodir

May 13, 2017

Postoji nekoliko glavnih načina izgradnje ekrana osetljivog na dodir. Ključni ciljevi su prepoznavanje jednog ili više prstiju koji dodiruju displej, tumačenje komande koju predstavlja i komuniciranje komande sa odgovarajućom aplikacijom.

U najpopularnijim tehnikama, kapacitivnim ili otpornim pristupom, tipično su četiri sloja:

1.Top poliester prevučen transparentnim metalnim provodnim premazom na dnu.

2. Aditivni distancer

3.Lazni sloj obložen transparentnom metalnom provodljivom premazom na vrhu

4. Aditivni sloj na zadnjoj strani stakla za montažu.

Kada korisnik dodirne površinu, sistem beleži promenu struje koja protiče kroz ekran.

Tehnologija disperzivnog signala, koju je 3M stvorio 2002. godine, meri piezoelektrični efekat - napon koji se stvara kada se na materijal nanosi mehanička sila - koja se pojavljuje hemijski kada se dodirne ojačana staklena podloga.

Postoje dva pristupa bazirana na infracrvenom pristupu. U jednom, niz senzora detektuje prst koji dodiruje ili skoro dodiruje displej, čime se prekidaju svetlosne snopove projicirane preko ekrana. U drugom, donje montirane infracrvene kamere snimaju ekrane ekrana.

U svakom slučaju, sistem određuje planiranu komandu zasnovanu na kontrolama koje se prikazuju na ekranu u trenutku i lokaciji dodira.