info@panadisplay.com
Arhitektura računara Uloge

Arhitektura računara Uloge

Mar 09, 2019

Definicija

Svrha je da se dizajnira kompjuter koji maksimizira performanse uz zadržavanje potrošnje energije u provjeri, troškove niske u odnosu na količinu očekivanih performansi, te je također vrlo pouzdan. U tu svrhu treba razmotriti mnoge aspekte koji uključuju dizajn seta instrukcija, funkcionalnu organizaciju, logički dizajn i implementaciju. Implementacija obuhvata dizajn integrisanih kola, pakovanje, napajanje i hlađenje. Optimizacija dizajna zahteva poznavanje kompajlera, operativnih sistema za logički dizajn i pakovanje