info@panadisplay.com
Arhitektura računara Ciljevi dizajna Promjene u potražnji na tržištu

Arhitektura računara Ciljevi dizajna Promjene u potražnji na tržištu

Mar 09, 2019

Povećanje učestalosti takta povećalo se sporije tokom proteklih nekoliko godina, u poređenju sa poboljšanjima smanjenja snage. Ovo je potaknuto krajem Moorovog zakona i zahtjevom za dužim trajanjem baterije i smanjenjem veličine mobilne tehnologije. Ova promena fokusa sa viših taktova na potrošnju energije i minijaturizaciju može se pokazati značajnim smanjenjem potrošnje energije, čak do 50%, koje je Intel objavio u svom izdavanju Haswell mikroarhitekture; gde su spustili merilo potrošnje energije sa 30-40 vati na 10-20 vati. Uspoređujući to sa povećanjem brzine obrade od 3 GHz do 4 GHz (2002 do 2006) [19] može se vidjeti da se fokus u istraživanju i razvoju pomiče od frekvencije takta i kreće se prema potrošnji manje energije i zauzimanju manje prostora