info@panadisplay.com
Arhitektura računara

Arhitektura računara

Mar 09, 2019

U kompjuterskom inženjeringu, arhitektura računara je skup pravila i metoda koji opisuju funkcionalnost, organizaciju i implementaciju računalnih sistema. Neke definicije arhitekture definiraju ga kao opisivanje sposobnosti i programskog modela računala, ali ne i određene implementacije. [1] U drugim definicijama arhitektura računara uključuje dizajn arhitekture skupa instrukcija, dizajn mikroarhitekture, dizajn logike i implementaciju.