info@panadisplay.com
Komunikacioni server Industrijska udruženja

Komunikacioni server Industrijska udruženja

Mar 11, 2019

SCOPE Alliance

SCOPE Alliance je industrijski savez koji se zalaže za ubrzavanje implementacije platformi osnovnog nosioca za aplikacije pružatelja usluga. Njegova misija je da pomogne, omogući i promoviše dostupnost platformi baziranih na otvorenim nosačima bazirane na komercijalnom-off-the-shelf hardveru / softveru i slobodnim programima otvorenog koda, te da promoviše interoperabilnost kako bi se bolje služili pružateljima usluga i potrošačima.


Trade Platforms Trade Association

Trgovinska asocijacija komunikacijskih platformi (CP-TA) je asocijacija komunikacijskih platformi i provajdera gradivnog bloka posvećenih ubrzavanju usvajanja komunikacijskih platformi temeljenih na SIG-u, otvorenih specifikacija temeljenih na interoperabilnosti. Sa industrijskom saradnjom, CP-TA planira da pokrene mainstream tržište za otvorene industrijske platforme zasnovane na standardima, potvrđujući interoperabilne proizvode.