info@panadisplay.com
Komunikacioni server

Komunikacioni server

Mar 11, 2019

Komunikacioni serveri su otvoreni, bazirani na standardima računarskih sistema koji funkcionišu kao zajednička platforma za širok spektar komunikacijskih aplikacija i omogućavaju dobavljačima opreme da dodaju vrijednost na mnogim nivoima arhitekture sistema.


Bazirani na industrijski upravljanim standardima, kao što su AdvancedTCA, MicroTCA, Carrier Grade Linux i specifikacije foruma dostupnosti usluga, komunikacijski serveri su temeljna platforma na kojoj pružatelji opreme grade elemente mrežne infrastrukture za implementaciju kao što su IP Multimedia Subsystem (IMS), IPTV i bežični širokopojasni (npr. WiMAX).


Podrška za komunikacione servere kao kategoriju servera ubrzano se razvija u industriji komunikacija. Organi za standarde, industrijske asocijacije, programi saveza prodavaca, proizvođači hardvera i softvera, prodavci komunikacionih servera i korisnici su deo sve robusnijeg ekosistema komunikacionog servera.


Bez obzira na njihove specifične, diferencirane karakteristike, komunikacijski serveri imaju sljedeće atribute: otvoreni, fleksibilni, noseći i komunikacijski usmjereni.