info@panadisplay.com
Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices

Mar 12, 2019

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) je američka multinacionalna kompanija za poluprovodnike sa sjedištem u Santa Clari, Kalifornija i Austin, Texas, koja razvija računalne procesore i srodne tehnologije za poslovna i potrošačka tržišta. Iako je u početku proizvodila sopstvene procesore, kompanija je kasnije proizvodila svoju proizvodnju, praksu poznatu kao fabless, nakon što je GlobalFoundries 2009. godine izdvojen. i aplikacije ugrađenih sistema.


AMD je drugi najveći dobavljač i jedini značajan rival Intelu na tržištu za x86-bazirane mikroprocesore. Od preuzimanja ATI-ja 2006. godine, AMD i njegov konkurent Nvidia zadržali su duopol na tržištu diskretne grafičke procesne jedinice (GPU).